Trường Mầm Non An Thái  được tách ra từ Trường Mầm Non An Linh với tổng diện tích 6471 ha. Phía đông giáp xã Phước Sang, phía Tây giáp xã An Long, phía Nam giáp xã An Linh và phía bắc giáp xã Tân Lập thuộc Tỉnh Bình Phước.123254325

          Trường được thành lập năm 2005 theo quyết định số: 78/2005QĐ-UB ngày 07 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Huyện Phú Giáo. Cơ sở vật chất khi mới tách ra không đủ, giáo viên không đáp ứng đủ yêu cầu để phục vụ  dạy và học, trình độ giáo viên chưa đạt chuẩn. Nhưng với sự quan tâm của các cấp  lãnh đạo ngành, chính quyền địa phương, các đoàn thể và được sự nhiệt tình của Ban đại diện cha mẹ học sinh đã giúp cho nhà trường từng bước đi lên và đạt được nhiều thành tích, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng ngành học mầm non của huyện Phú giáo nói chung và nhà trường mầm non An Thái nói riêng.

s4363423532

Trong những năm hoạt động phấn đấu và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên hoạt động của nhà trường đã từng bước ổn định, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, trong giảng dạy có nhiều kinh nghiệm, hội đồng sư phạm đoàn kết, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, ngày càng đi vào nề nếp, thực hiện kỷ cương, hiệu quả giảng dạy và giáo dục ngày một nâng lên, kết quả về phát triển giáo dục của nhà trường có sự chuyển biến ngày càng rõ nét. Đến nay trường đã đạt được những thành tích sau:

– 2007-2008:Trường được UBND huyện tặng giấy khen, Có 2 CSTĐCS,1LĐTT- UBND huyện khen.

-2008-2009: Trường được UBND huyện tặng giấy khen, Có 5 CSTĐCS, 2 LĐTT-UBND huyện khen

-2009-2010: Trường được UBND huyện tặng giấy khen, có 2 CSTĐCS,1 LĐTT- Sở GDĐT khen, 2LĐTT- UBND huyện khen

-2010-2011:Trường được UBND huyện tặng giấy khen, có 3 CSTĐCS, 2 LĐTT- UBND huyện khen

-2011-2012: Trường được UBND huyện tặng giấy khen, Có 3 CSTĐCS, 3 LĐTT- UBND huyện khen, 1LĐTT-  UBND tỉnh tặng bằng khen (đ/c Vân)

-2012-2013: Trường được UBND huyện tặng giấy khen, Có 3 CSTĐCS, 5 LĐTT-  UBND huyện khen, 1 LĐTT- sở GDĐT khen (đ/c Luyên)

 – 2013-2014 : Trường được UBND huyện tặng giấy khen, có 5 CSTĐ, 5 LĐTT- UBND huyện khen. 1LĐTT- UBND tỉnh tặng bằng khen (đ/c Ngoan)

– 2014-2015: Trường được UBND tỉnh tặng bằng khen, có 5 CSTĐCS, 5 LĐTT- UBND huyện khen

– 2015-2016: Trường được UBND huyện tặng giấy khen, có 5 CSTĐCS, 5 LĐTT- UBND huyện khen, 1LĐTT- UBND tỉnh tặng bằng khen (đ/c Nguyễn Huệ)