DANH SÁCH GVG-CDG 2020-2021

PHÒNG GD& ĐT PHÚ GIÁO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG MN AN THÁI                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  

DANH SÁCH CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN – CẤP DƯỠNG

ĐẠT GIÁO VIÊN – CẤP DƯỠNG GIỎI CƠ SỞ

NĂM HỌC 2020-2021

 (Đính kèm theo Quyết định số 95/QĐ-MNAT ngày 20 tháng 11 năm 2020

của Hiệu trưởng trường mầm non An Thái

về việc công nhận giáo viên, cấp dưỡng giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021 )

STT Họ và tên giáo viên Trình bày biện pháp Điểm thực hành Tổng 2 phần thi Kết quả Ghi chú
1 Đỗ Thị Thùy Giang Đạt 18.75   Đạt  
2 Trần Thị Thanh Hương Đạt 18   Đạt  
3 Nguyễn Thị Thu Hiền Đạt 18.37   Đạt  
4 Nguyễn Thị Nhinh Đạt 18   Đạt  
5 Bùi Thị Thiên Nga Đạt 18.75   Đạt  
6 Bùi Phạm Thành Đạt 18   Đạt  
7 Nguyễn Thị Huệ Đạt 18   Đạt  
8 Nguyễn Thị Thoa (1977) Đạt 18   Đạt  
9 Nguyễn Thị Ánh Mai Đạt 18.62   Đạt  
10 Lê Thị Mỹ Hạnh Đạt 18.5   Đạt  
11 Lê Thị Thanh Vân Đạt 18.5   Đạt  
12 Phạm Thị Duyền Đạt 18.5   Đạt  
13 Nguyễn Thị Thoa(1987) Đạt 18.12   Đạt  
14 Nguyễn Thị Tiến Quân Đạt 18.25   Đạt  
15 Phạm Thị Hoa Đạt 18   Đạt  
16 Trần Giang Huyền Đạt 18   Đạt  
17 Lương Thị Hồng Đạt 18   Đạt  
18 Vũ Thị Thúy Đạt 18.62   Đạt  
19 Bùi Thị Chang         Nghỉ sản
    Điểm lý thuyết Điểm TH Tổng 2 phần thi Kết quả Ghi chú
20 Nguyễn Thị Giang 18.5 18.5 18.5 Đạt Cấp dưỡng
21 Lê Thị Tuyết Nhung 18 18 18 Đạt Cấp dưỡng
22 Đặng Thị Huệ 18.5 18.5 18.5 Đạt Cấp dưỡng
23 Trần Thị Tuyết 18 18 18 Đạt Cấp dưỡng
24 Trần Thị Hằng         Nghỉ sản

        Danh sách trên có 18/19 giáo viên đạt GV giỏi cơ sở ( 94.73%); có 4/5 cấp dưỡng đạt CD giỏi cơ sở ( 80 %)

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG