Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Với chủ đề “Ngôi trường là nhà, cô giáo là mẹ, các cháu là con”